Sửa chữa hoàn thiện

Tin tức
KEO KHOAN CẤY THÉP THÔNG DỤNG

KEO KHOAN CẤY THÉP THÔNG DỤNG

14/09/2023 | CÔNG TY TNC

1 PHẠM VI Biện pháp này mô tả trình tự thi công khoan cấy neo thép bằng sản phẩm keo chuyên dụng Sika Anchorfix®S 2 MÔ TẢ Sika Anchorfix®S là sản phẩm neo thép 2 thành phần gốc Styrenated polyest...

Giỏ hàng