Trám khe và kết dính

Tin tức
CHẤT TRÁM KHE CÓ KHẢ NĂNG GIÃN NỠ CAO

CHẤT TRÁM KHE CÓ KHẢ NĂNG GIÃN NỠ CAO

14/09/2023 | CÔNG TY TNC

Phạm vi: Dùng chất trám khe polyuretan, một thành phần, đàn hồi vĩnh viễn cho các khe nối co giãn. Lĩnh vực sử dụng Trám khe co giãn nằm ngang hoặc thẳng đứng cho nhà máy xử lý nước uống và bể n...

Tin tức
CHẤT TRÁM KHE CO GIÃN TRONG SÀN CÔNG NGHIỆP

CHẤT TRÁM KHE CO GIÃN TRONG SÀN CÔNG NGHIỆP

14/09/2023 | CÔNG TY TNC

Phạm vi: Trám khe sàn bằng chất trám khe polyuretan một thành phần đàn hồi vĩnh viễn. Lĩnh vực sử dụng Trám khe co giãn cho sàn bê tông cần chống thấm vĩnh viễn với khả năng co giãn cao và k...

Giỏ hàng